تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


برنامه بدنسازی حرفه ای برای شما  

برنامه بدنسازی شما در طول هفته ۴روز تمرین و ۳ روز استراحت دارید به این صورت که روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه و چهارشنبه تمرین می‌کنید و سه‌شنبه،پنجشنبه و جمعه روزهای استراحت شماست.
برای دستیابی به برنامه بدنسازی حداکثر نتایج شما باید در روز حداقل ۵ وعده غذایی بزرگ مصرف نمائید.
گاهی اوقات در برنامه بدنسازی، داشتن انتخاب‌های متنوع بسیار خوب است ولی وقتی در باشگاه هستید و به‌دنبال اجراء بهترین برنامه بدنسازی ممکن، بهترین انتخاب از میان حرک

ادامه مطلب  

 

گریه امونم نمیده , دیگه دل هیچیو ندارم , چقد دلخوشیام زود تموم شد , چقد ساده بودم که فکر میکردم  تا همیشه تو رو دارم , فکر میکردم میتونم بهت تکیه کنم فکر میکردم میشی مرحم زخمام , ساعد این حقم نبود این نامردیت حقم نبود که یهو بزنی زبر همه چیز , تو که میدونستی من بجز تو دلخوشی ندارم تو که میدونستی من فقط تو رو دارم چرا چرا چرا اینکارو باهام کردی؟ کی جواب این گریه های منو میده؟ کس جواب دل تیکه تیکه مو میده؟ چرا چرا چرا اینکارو باهام کردی؟ 

ادامه مطلب  

حکایت  

مردم آزاری را حکایت کنند کهسنگی برصالحی زد .درویش را مجال انتفام نبود .سنگ را نگاه همی داشت تازمانی که ملک را برآن مرد سیاهی خشم آمد ودرچاهی کرد.درویش اندر آمد وسنگ درسرش کوفت .گفتا:توکیستی ومرا این سنگ چرا زدی؟؟؟ گفت؛ من فلانم واین همان سنگ ست که درفلان تاریخ برسرمن زدی .گفت :چندین روزگار کجابودی ! گفت چندین روزگار کجا بودی  ازنادانی اندیشه همی کردم اکنون که درچاهت دیدم فرصت غنیمت دانستم 
اختیار ناسزایی راکه بینی بختیار          عاقلان تسلی

ادامه مطلب  

ضربات مشت در موی تای  

ضربات مشت در موی تایمد ترونگ :مشت های مستقیممشت مستقیم به سر و صورت: مدترونگ نام
مشت مستقیم به بدن و شکم: مدترونگ تاممشت چپ: ایپ سای (مدترونگ نا)مشت راست: دوی کوا رای (مدترونگ لانگ)هوک بسته و کوتاه: مد وینگ سانهوک با پشت دست و زاویه ساعد با بازو بیشتر از 90 درجه می باشد: مدوینگ یائودست جلو پرت شده وبا دست عقب مشت چرخشی میزنیم: مد وینگ گلابمشت به حالت سوئینگ زده می شود:مد کوانگ یائوآپرکات به شکم وپهلوها:مد سوی تامآپرکات به فک:مد سوی نادمشت از بالا و

ادامه مطلب  

سندروم کانال کارپ  

این بیماری ( که به صورت غیر پزشکی از آن با عنوان چسبندگی عصب نام برده می­شود) به شکل بی حسی و ضعف در دست خودش را نشان می دهد که به دلیل فشار روی عصب مدیان در مچ دست به وجود می آید. عصب مدیان و چندین تاندون از ساعد وارد دست می شوند، و حین عبور از مچ، از یک تونل تنگ به نام کارپ عبور می کنند. این عصب کنترل حرکت و حس انگشت شست، اشاره و انگشت بزرگ را به عهده دارد. فشار روی این عصب باعث به وجود آمدن سندرم تونل کارپ می شود. هر عاملی که باعث تنگی این تونل شود،

ادامه مطلب  

محل های تشکیل زخم فشاری  

محل های تشکیل زخم فشاری
در کسانی که مدت زیادی در ویلچر مینشینند زخم بستر میتواند در محل های زیر تشکیل شود:
پشت استخوان خاجی درست بین دو برجستگی باسن یا روی برجستگی باسن پشت استخوان های کتف یا ستون مهره پوست ، روی ساعد یا ران در جاییکه روی صندلی تکیه میدهند .
در هر کسی که مدت زیادی در بستر میخوابد یا در ویلچر مینشیند و نمیتواند وضعیت خود را بطور مرتب عوض کرده و خود را جابجا کند، جزئی از مراقبت روزانه وی، بررسی مکرر پوست نواحی ذکر شده برای دیدن

ادامه مطلب  

وظایف ماساژ دهنده  

1- پوشیدن لباس سفید نخی2- عدم صحبت اضافه با مراجعه کننده3- شستشوی پاهای مراجعه کننده از ناحیه زانو به پایین با آب و مواد خوشبو کننده4- خارج کردن لوازم اضافی از بدن ( ساعت - انگشتر و ... )5- شستن دستها پس از هر ماساژ و دوش گرفتن پس از آخرین ماساژ6- معرفی خود به مراجعه کننده7- تمیز کردن تخت و تعویض حوله و ملحفه جلوی مراجعه کننده8- کوتاه کردن ناخن ها و برطرف کردن زبری کف دست9- کوتاه کردن موی ناحیه ساعد دست10- محفوظ نگاه داشتن اسرار مراجعه کنندگان ( وجود زائده

ادامه مطلب  

موسسه ماساژ نگین ایرانیان  

موسسه ماساژ نگین ایرانیانwww.spaneginiranian.com
ماساژ دست برای افرادی که خیلی با دست کار می کنند از جمله آرایشگرها، خیاطها و... بسیار مناسب است.
 
تکنیک ماساژ دست :
 
در ماساژ دست بر روی نقاط حساس کف دست، انگشت ها، مچ دست و قسمتی از ساعد حرکات فشاری و دورانی اعمال می شود.
 
 
فوائد ماساژ دست:
 
ماساژ دست برای کسانی که به علت نوع کار، انگشت ها و دست های خسته دارند بسیار مفید است که نه تنها ماساژ دست باعث رفع خستگی دست می شود، بلکه انعطاف و نرمی مفاصل را بازگ

ادامه مطلب  

موسسه ماساژ نگین ایرانیان  

موسسه ماساژ نگین ایرانیانwww.spaneginiranian.com
ماساژ دست برای افرادی که خیلی با دست کار می کنند از جمله آرایشگرها، خیاطها و... بسیار مناسب است.
 
تکنیک ماساژ دست :
 
در ماساژ دست بر روی نقاط حساس کف دست، انگشت ها، مچ دست و قسمتی از ساعد حرکات فشاری و دورانی اعمال می شود.
 
 
فوائد ماساژ دست:
 
ماساژ دست برای کسانی که به علت نوع کار، انگشت ها و دست های خسته دارند بسیار مفید است که نه تنها ماساژ دست باعث رفع خستگی دست می شود، بلکه انعطاف و نرمی مفاصل را بازگ

ادامه مطلب  

موسسه ماساژ نگین ایرانیان  

موسسه ماساژ نگین ایرانیانwww.spaneginiranian.com
ماساژ دست برای افرادی که خیلی با دست کار می کنند از جمله آرایشگرها، خیاطها و... بسیار مناسب است.
 
تکنیک ماساژ دست :
 
در ماساژ دست بر روی نقاط حساس کف دست، انگشت ها، مچ دست و قسمتی از ساعد حرکات فشاری و دورانی اعمال می شود.
 
 
فوائد ماساژ دست:
 
ماساژ دست برای کسانی که به علت نوع کار، انگشت ها و دست های خسته دارند بسیار مفید است که نه تنها ماساژ دست باعث رفع خستگی دست می شود، بلکه انعطاف و نرمی مفاصل را بازگ

ادامه مطلب  

موسسه ماساژ نگین ایرانیان  

موسسه ماساژ نگین ایرانیانwww.spaneginiranian.com
ماساژ دست برای افرادی که خیلی با دست کار می کنند از جمله آرایشگرها، خیاطها و... بسیار مناسب است.
 
تکنیک ماساژ دست :
 
در ماساژ دست بر روی نقاط حساس کف دست، انگشت ها، مچ دست و قسمتی از ساعد حرکات فشاری و دورانی اعمال می شود.
 
 
فوائد ماساژ دست:
 
ماساژ دست برای کسانی که به علت نوع کار، انگشت ها و دست های خسته دارند بسیار مفید است که نه تنها ماساژ دست باعث رفع خستگی دست می شود، بلکه انعطاف و نرمی مفاصل را بازگ

ادامه مطلب  

موسسه ماساژ نگین ایرانیان  

موسسه ماساژ نگین ایرانیانwww.spaneginiranian.com
ماساژ دست برای افرادی که خیلی با دست کار می کنند از جمله آرایشگرها، خیاطها و... بسیار مناسب است.
 
تکنیک ماساژ دست :
 
در ماساژ دست بر روی نقاط حساس کف دست، انگشت ها، مچ دست و قسمتی از ساعد حرکات فشاری و دورانی اعمال می شود.
 
 
فوائد ماساژ دست:
 
ماساژ دست برای کسانی که به علت نوع کار، انگشت ها و دست های خسته دارند بسیار مفید است که نه تنها ماساژ دست باعث رفع خستگی دست می شود، بلکه انعطاف و نرمی مفاصل را بازگ

ادامه مطلب  

موسسه ماساژ نگین ایرانیان  

موسسه ماساژ نگین ایرانیانwww.spaneginiranian.com
ماساژ دست برای افرادی که خیلی با دست کار می کنند از جمله آرایشگرها، خیاطها و... بسیار مناسب است.
 
تکنیک ماساژ دست :
 
در ماساژ دست بر روی نقاط حساس کف دست، انگشت ها، مچ دست و قسمتی از ساعد حرکات فشاری و دورانی اعمال می شود.
 
 
فوائد ماساژ دست:
 
ماساژ دست برای کسانی که به علت نوع کار، انگشت ها و دست های خسته دارند بسیار مفید است که نه تنها ماساژ دست باعث رفع خستگی دست می شود، بلکه انعطاف و نرمی مفاصل را بازگ

ادامه مطلب  

برنامه تمرینی بدنسازی برای مبتدیان  

برنامه تمرینی بدنسازی برای مبتدیان
این برنامه برای ۳ جلسه تمرین در هفته تهیه شده است.
جلسه اول

ردیف
حرکت
تعدا ست و تکرار

۱
پرس سینه هالتر
۱۰*۳

۲
بالا سینه هالتر با اسمیت
۲*۱۲

۳
کراس اوور
۱۲*۳

۴
زیر بغل سیمکش مچ برعکس
۱۵*۳

۵
زیربغل قایقی
۱۵*۳

۶
جلو بازو هالتر ایستاده
۱۲*۳

۷
جلو بازو تک دمبل خم
۱۲*۲

۸
ساعد داخلی هالتر
۱۲*۲

۹
ساعد خارجی دمبل
۱۵*۲

جلسه دوم

ردیف
حرکت
تعداد ست و تکرار

۱
جلو پا ماشین
۱۲*۳

۲
پرس پا، پا جمع
۱۵*۳

۳
اسکوات اسمیت
۱۰*۲

۴
خ

ادامه مطلب  

ای یار، ای آوار، ای سیل مصیبت بار  

تو هم با من نبودی، اهنگ می خواند و من مثل دختر کوچک ترسیده و منتظری روی تخت ماسیده ام, به سقف زل زده ام و منتظرم تا فرهاد ادامه بدهد، مثل من با من و حتی مثل تن با من، پرده ایی گرم و خیس نور شب خواب را می لرزاند، لب هام را محکم روی هم فضار می دهم و اب دهان قورت میدهم، مثل من با من و حتی مثل تن با من ... تو هم با من نبودی، انکه می پنداشتم باید هوا باشد و یا حتی گمان می کردم باید از سیل خبرچینان جدا باشد، پسرک انگشت سبابه اش را می کشد روی شیار کمرم، نمی دا

ادامه مطلب  

 

مامانم وقتی دید رو زخم رو دستمو
گیر داد ک چرا
فکر کرد ک بخاطر ی پسر شاید انجوری شده دستم
گفتم ن بابا من ب این کارا نیومدم ک
گف پس چرا
دهنم باز نمیشد بگم از همه آدما متنفرم جوابش ی بقض سنگین بود
ک انگار میخواست منو خفه کنه
نتونستم بگم اگ فقط از پسرا زخم میخوردم غصش خوردنی 
اما وقتی هم جنسات زدن رو دست بقیه چی باید گفت
زندگی کردن بین ادمایی ک از همشون نفرت داری خیلی سخت
ی موقع میرسه دیگ اختیار کاراتو نداری
میشه رد ی زخم بزرگ رو ساعد دستت ک از بالا ت

ادامه مطلب  

دل به تو دادم  

 
من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنییا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راستتا ندانند حریفان که تو منظور منی
دیگران چون بروند از نظر از دل بروندتو چنان در دل من رفته که جان در بدنی
تو همایی و من خسته بیچاره گدایپادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی
بنده وارت به سلام آیم و خدمت بکنمور جوابم ندهی می‌رسدت کبر و منی
مرد راضیست که در پای تو افتد چون گویتا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی
مست بی خویشتن از خمر ظلومست و جهو

ادامه مطلب  

اسامی و نام های کونگ فو توآ  

کلیه اسامی و نام های کونگ فو توآ ایرانی اصیل و بر اساس زبان فارسی می باشد.
نامها
تن ویا بن و یا جسم ......................................... ایچروح و روان................................................نورمازن ماده یا مونث........................................آن سه مامرد یا مذکر...............................................در باتوسر.........................................................بودن تودست.........................................................این توپا............................................(کی تو) کی یستی توسینه........................................................تومن توپهلو.............................

ادامه مطلب  

درد آرنج  

درد آرنج
اگر فردی هستید که تنیس، بدمینتون، اسکواش یا تنیس روی میز کار میکنید این مطلب را بخوانید.
یکی ازشایع ترین دردهای ناحیه آرنج به بیماری آرنج تنیس بازان شهرت دارد. این بیماری بر اثر تکنیک های ضربه زدن نادرست و حرکات تکراری که در ناحیه آرنج انجام می‌شود و به کارگیری عضلات ضعیف و کوچک به جای استفاده از عضلات بزرگتر رخ می‌دهد.
علائم این بیماری:
علائمی از قبیل وجود درد در ناحیه خارجی آرنج که به شکل درد در جهت بالا به قسمتهای بالای بازو و پا

ادامه مطلب  

وضو و تیمم در ایین زرتشتی  

وضو و تیمم در ایین زرتشتی
زرتشتیان بمانند مسلمانان حداقل در ۵ وقت نماز و ستایشهای خداوندی را بجا می اورند انها پیش از ادای هرنوع نیایش و ستایشی  دست و پای و صورت خودرا میشویند که در اصطلاح زردتشتی بدان پادیاب یا پات یاب گفته میشود که مترادف با واژه ی وضو در نزد مسلمانان است. وضوی زرتشتیان شباهت زیادی به وضوی مسلمین دارد انها بهنگامه شستن دست و صورت خویش دعاهای مخصوص اشم وهو (=راستی بهترین نیکی است سعادت است سعادت از ان کسی است که خواهان بهتری

ادامه مطلب  

مولانا جلال الدین  

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر
کان چهره ی مشعشع تابانم آرزوست
بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز
باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست
گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو
آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست
وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست
وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست
در دست هر که هست ز خوبی قراضه هاست
آن معدن ملاحت و آن کانم آرزوست
این نان و آب چرخ چو سیل ست بی وفا
من ماهیم نهنگم عمانم آرزوست
یع

ادامه مطلب  

برنامه بدنسازی فیتنس بهترین برنامه  

برنامه بدنسازی فیتنس بسیاری از کاربران در پیام های خود به دنبال برنامه ی تمرینی برای کات و تفکیک عضلات هستند .
در این مقاله برای شما برنامه ی تمرینی با هدف تفکیک عضلات و خشک کردن بدن ارائه داشته ایم که این برنامه در سه روز تمرین عرضه شده است .
اگر به دنبال تمرین هایی برای کات و خشک کردن بدن تان هستید این مقاله را دنبال کنید .
اگر شما هم به دنبال بهترین نتیجه ورزشی هستید، وقت خود را برای انجام حرکات و برنامه‌های اشتباه تلف نکنید.
پیشنهاد ما است

ادامه مطلب  

حلقه های امنیتی در آموزش ایران  

 
 
نویسنده ی این مطلب :
بابک اسماعیلی
 
سالها قبل یعنی در سال هشتاد و پنج وقتی کار به جایی رسیده بود که برای ماندن در کار حرفه ای (آموزش ) دیگر امکان نداشت که از نظر سیاسی مستقل باشی، اعضای شاخص این اتاق، مجبور شدند نقشی را به عهده بگیرند که تا قبل از آن امثال سعید امامی ها در وزارت اطلاعات ج الف به عهده داشتند. حذف سازمان یافته ی افراد، تشکیل لابی برای چنین حذفی، اقدام عملی در حذف فیزیکی و ترور شخصیت سازمان یافته و در نهایت پاداش ! یکی از کسا

ادامه مطلب  

 

آسیب در ورزش های رزمی
پرداختن به ورزشهای رزمی در بین افراد به مقاصد مختلفی صورت می گیرد. این امر می تواند بعنوان هنری در جهت تناسب اندام و افزایش انعطاف پذیری یا برای رقابت و مسابقه و یا به منظور دفاع شخصی مورد استفاده قرار گیرد. بر خلاف آنچه تصور همگانی است میزان بروز آسیب های جدی در این ورزش به نسبت پائین است مثلاً میزان بروز آسیب در ورزشهای رزمی در حدود 10/1 فوتبال است و 2/1 کشتی است. میزان بروز صدمات با میزان مهارت ورزشکار رابطه معکوس دارد. از

ادامه مطلب  

آسیب های جسمی در نوازندگان  

 
انواع درد اندام ها در نوازندگان
دیستونی نوازندگان عارضه ای است که اغلب در نوازندگان کیبورد و پیانو رخ میدهد به همین علت با این نام شناخته میشود. این حالت بیشتر انگشتان چهارم و پنجم که افراد ملودی را با آن می‌نوازند درگیر میکند. اگر بیمار درگیری عصب اولنار داشته باشد احتمال دچار شدن به دیستونی بیشتر میشود که در روند درمان اثرگذار است.
شروع دیستونی اغلب خودبه‌خودی و بدون درد بوده و علت آن اختلال در سطح مغز است. اقداماتی مانند بی‌حرکت کردن

ادامه مطلب  

روزمرگی  

الان ساعت 10 و 55 دقیقه ی شب ...
شوهر و وحید در حال بازی مزخرف پی اس .. مادر در حال تماشای سریال معمای شاه .. بنده هم پشت سیستم
بعضی وقتا یه نقطه ی کوووور توی زندگی پیش میاد ... که این نقطه ی کور میتونه کلی چیزو عوض کنه .. یه بحث کوچیک .. یه دعوای کوتاه .. یه دلخوری ... هرچی .. ولی این تغییراتِ بعدش کلی آزار دهندس... تغییر رفتار شـوهر از همین چیزا پیش اومده .... قدیما خیلی شوخ تر بود .. الان خیلی خشک و رسمی شده ....
حتی با اینکه احتمالا 4 ماه دیگه عروسی کنیم و بریم خو

ادامه مطلب  

برنامه تمرینی برای بدنسازی  

برای اجرای حرکات تمرینی ستهای اول و دوم را پر تلاش اجرا کنید اما نه در حد ست های سوم و چهارم وزنه های انتخابی باید در حدی باشد که وقتی سه چهارم تکرارها را اجرا کردید نزدیک ناتوانی شوید و در تکرارهای پایانی نیاز به کمک داشته باشید هفته اول شنبه ۵دقیقه پیاده روی برای گرم کردن حرکت                تکرار           ست پرس پا               ۸-۱۰           ۴ جلو پا                ۸-۱۰           ۴ پشت پا              ۸-۱۰           ۴ ساق پا نشس

ادامه مطلب  

انواع را در دستور زبان فارسی  

انواع را در دستور زبان فارسی1-    «را» مفعولیمفعول گروه اسمی  است که بعد از آن «پس واژه ی  را» می آید یا می توان آورد. در این موارد حرف را نشانه ی مفعولی است.جور خود را بر ضعیفان آزماید روزگار         تیغ را دائم برای امتحان بر مو  زنند            محمد قلی تسلیمزچشم خویشتن آموختم رسم رفاقت را         که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید          هادی رنجبردل را به کف هرکه نهم باز پس آرد           کس تاب نگهداری دیوانه ندارد        پژ

ادامه مطلب  

فیلم «از ما» ساخته ی سید مرتضی سبزقبا در نخستین جشنواره ی بین المللی فیلم وحدت اسلامی  

فیلم «از ما» ساخته ی سید مرتضی سبزقبا به بخش مسابقه ی نخستین جشنواره ی بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» راه یافت.
به گزارش امور رسانه ای «نخستین جشنواره ی بین المللی فیلم وحدت اسلامی» 28 فیلم داستانی کوتاه و نیمه بلند به بخش مسابقه ی ملی این جشنواره راه یافت. هیئت انتخاب جشنواره متشکل از جهانگیر الماسی، حبیب الله بهمنی و احمد کاوری از میان 131 فیلم داستانی کوتاه و نیمه بلند رسیده به دبیرخانه ی جشنواره در بخش ملی، 28 اثر را برای رقابت در بخش مسابق

ادامه مطلب  

آزمون علوم پنجم اسفند94  

1نام و نام و نام خانوادگی:                به نام خالق بی همتا                      آموزشگاه : امتحان : علوم                              آموزش و پرورش شهرستان               آموزگار : شرح سؤالات-1 بهترین راه برای رسیدن به نتیجه ی قابل اطمینان تر کدام است؟الف( ثبت دقیق آزمایش  ب( تکرار آزمایش  ج( دقت زیاد  د( استفاده از ابزار پیشرفته -2 در یک تحقیق علمی کدام مرحله زودتر از سایرین اتفاق می افتد؟الف( نظریه  ب( آزمایش  ج( نتیجه گیری  د( فرضیه 

ادامه مطلب  

فیلم «از ما» ساخته ی سید مرتضی سبزقبا در نخستین جشنواره ی بین المللی فیلم وحدت اسلامی  

فیلم «از ما» ساخته ی سید مرتضی سبزقبا به بخش مسابقه ی نخستین جشنواره ی بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» راه یافت.
به گزارش امور رسانه ای «نخستین جشنواره ی بین المللی فیلم وحدت اسلامی» 28 فیلم داستانی کوتاه و نیمه بلند به بخش مسابقه ی ملی این جشنواره راه یافت. هیئت انتخاب جشنواره متشکل از جهانگیر الماسی، حبیب الله بهمنی و احمد کاوری از میان 131 فیلم داستانی کوتاه و نیمه بلند رسیده به دبیرخانه ی جشنواره در بخش ملی، 28 اثر را برای رقابت در بخش مسابق

ادامه مطلب  

«هم قافیه باران» به بازار کتاب آمد  

«هم قافیه باران» به بازار کتاب آمد
 
به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، این اثر با مقدمه ای از دکتر محمدرضا سنگری آغاز می شود. وی در بخشی از مقدمه این اثر گفته است: فارسی عمومی دانشگاهی به لحاظ کمّی وکیفی، باید جذّاب، التذاذ آفرین، دقیق و عمیق، دیروزین و امروزین و آیینة ادبیات و فرهنگ بالنده و سازندة این سرزمین باشد. این فارسی عمومی که اینک با چشم روشن نگر و جان آگاه و ذوق سلیم شما آشنا می شود با همین نگره و انگاره و انگیزه نگاشته ش

ادامه مطلب  

راههای اب کردن چربی شکم  

 راههای اب کردن چربی شکم
این روزها دیگر کسی اضافه وزن را دوست ندارد و بیشتر آدم‌ها ترجیح می‌دهند این جمله را از دیگران بشنوند که: ”خوش به حالت، چه هیکل خوبی داری!” خوش‌هیکل بودن این روزها مترادف شده است با باریک‌اندام بودن و شکمی برآمده نداشتن. این مطلب، شما را با ۱۵ تمرین ورزشی آشنا می‌کند که انجام روزانه آنها می‌تواند شما را به همین معنا خوش‌هیکل‌تر کند.
۱- روی یک صندلی دسته‌دار بنشینید. ساعد دست‌های تان را روی دسته صندلی بگذارید. را

ادامه مطلب  

دانلود سریال مرد هزار چهره با کیفیت عالی  

دانلود رایگان سریال “مرد هزار چهره” با کیفیت عالی DVDRip 576p
محصول نوروز 1387 به کارگردانی مهران مدیری با لینک مستقیم
نسخه با کیفیت بالا از سروش رسانه اضافه شد
منبع:www.doustiha.ir
کارگردان: مهران مدیری | موضوع: طنز اجتماعی | تاریخ انتشار: نوروز 1387
تعداد قسمت ها: 13 | پخش شده از شبکه سه | کیفیت: 576p
مدت : 45 دقیقه | فرمت: MKV | حجم: 550 مگابایت
 
خلاصه داستان: داستان یک کارمند ساده هست که ناخواسته وارد ماجراهایی می شود که مجبور می شود در هر نقشی بازی کند و…
بازیگرا

ادامه مطلب  

شکستگی مچ دست  

 
شکستگی مچ دست؛ شایع‌ترین شکستگی
شواهد موجود نشان می دهند که شکستگی مچ دست، شایع ترین شکستگی استخوان در جهان است و پوکی استخوان عاملی مهم در بروز این نوع آسیب محسوب می شود.
شکستگی استخوان مچ دست
 
«این نوع شکستگی بیشتر در افراد مسن و افرادی که دارای پوکی استخوان،افراد ورزشکار وغیر ورزشکار،بیشتر در فصل زمستان بخاطر خطر سر خوردن اتفاق می‌افتد.
شکستگی مچ دست اگر به نحو صحیح درمان نشود، ممکن است عوارض جدی در پیش داشته باشد.
اگر شکستگی در داخل

ادامه مطلب  

فیلم «از ما» ساخته ی سید مرتضی سبزقبا در دومین جشنواره ی بین المللی فیلم «cinalfama Lisbon» پرتغال  

فیلم «از ما» به کارگردانی سید مرتضی سبزقبا به بخش مسابقه ی دومین جشنواره ی بین المللی فیلم سینالفاما لیسبون «cinalfama Lisbon» پرتغال راه یافت.  
فیلم کوتاه داستانی «از ما» به رابطه ی انسانی و اخلاقی انسان هایی با دو ملیت متفاوت می پردازد که علی­رغم این که در همسایگی هم زندگی می کنند، اما سال هاست که از هم بی خبرند. این دو حالا پس از سال ها همدیگر را در دزفول می یابند.
این فیلم پیش از این در بخش مسابقه ی بیست و یکمین جشنواره ی بین المللی فیلم «Kolkata» هن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام